REKLAMA

Z badań Narodowego Instytutu
Geriatrii, Rehabilitacji i Reumatologii wynika, że upadki i ich konsekwencje to jedna z
najczęstszych przyczyn hospitalizacji starszych osób i potencjalne zagrożenie życia.
W tegorocznej edycji programem zostanie objętych ponad 1000 mieszkańców naszego
regionu. Miasto Włocławek zadeklarowało udział 64 mieszkańców w marszałkowskim
programie zapobiegania upadkom.
 
Program adresowany jest do osób powyżej 60. roku życia zamieszkałych na terenie gmin,
powiatów i miast, które zadeklarowały chęć udziału w przedsięwzięciu. Część
realizatorów rozpoczęła już nabory uczestników, pierwsze zajęcia odbędą się jesienią. 
 
W ramach programu seniorzy będą trzy razy w tygodniu uczestniczyć w specjalnie dla
nich dobranych ćwiczeniach, zwiększających odporność i sprawność fizyczną,
chroniących przed osteoporozą oraz poprawiających samopoczucie. Dowiedzą się też jak
unikać niebezpiecznych sytuacji m.in. w miejscu zamieszkania i środkach komunikacji
publicznej, a także jak dzięki zdrowemu ruchowi i właściwej diecie zachować sprawność
do późnych lat.
 
Koordynatorem programu jest bydgoski Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej
Sportvita, który jest odpowiedzialny za szkolenie trenerów, prowadzenie zajęć
edukacyjnych dla uczestników, badania kwalifikacyjne i kontrolne oraz
nadzór merytoryczny całości.