REKLAMA

Diagnostyka odbywa się w ramach przygotowanego przez Urząd Marszałkowski programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego.

Z bezpłatnych przesiewowych badań kolonoskopowych mogą skorzystać osoby pracujące lub pozostające bez pracy z przyczyn zdrowotnych w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których rodzinach stwierdzono wcześniej tego rodzaju schorzenia. Stosownie do wskazań medycznych, niektóre z tych badań zostaną przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym. W razie potrzeby podczas kolonoskopii zostanie wykonana niewielka interwencja chirurgiczna (polipektomia – usuwanie niedużych niezłośliwych zmian) lub pobrane zostaną wycinki tkanek do badania histopatologicznego. Nie obowiązuje rejonizacja, więc każdy z mieszkańców regionu może wybrać dla siebie dowolną placówkę z listy.

We Włocławku, kolonoskopię w ramach programu wykonują: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Wienieckiej oraz Centrum Diagnostyczno-Lecznicze przy ul. Królewieckiej.

Szczegółowa informacja na ten temat, w tym wykaz placówek w poszczególnych miastach regionu: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/37460-zrob-kolonoskopie-bezplatnie-i-bez-rejonizacji-3