REKLAMA

Działania na rzecz lokalnej społeczności, remonty w nieruchomościach – zarówno miejskich, jak i prywatnych, zmiany w przestrzeni, i nie tylko – tak w skrócie przedstawia się realizacja w 2020 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

W 2020 po raz kolejny postawiliśmy na aktywizację społeczną i zawodową. Działania te realizowane były przez Urząd Miasta Włocławek, miejskie instytucje oraz organizacje pozarządowe. Miniony rok to także, choć w dość ograniczonym zakresie, działania integracyjne i kulturalne skierowane do mieszkańców.

W 2020 r. kontynuowany był proces zmian w przestrzeni Śródmieścia. Samorząd Włocławka wsparł prace lub roboty budowlane w nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych na obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji. Ponadto, rozpoczęto (lub już ukończono) odnawianie nieruchomości miejskich.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 to także działania na rzecz przedsiębiorców. Po raz drugi mieszkańcy wybrali Markowy lokal Śródmieścia.

Z pełną treścią artykułu na ten temat, a także ze szczegółami realizowanych w 2020 roku przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych można zapoznać się: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,sprawozdanie_z_realizacji_gpr_w_roku_jest_juz_dostepne_,1103.html