REKLAMA

Urząd Marszałkowski zaprasza mieszkańców województwa do udziału w programie profilaktycznym, którego celem jest odpowiednio wczesne wykrycie tętniaka aorty brzusznej. Akcję prowadzą cztery placówki medyczne w regionie, w tym Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. 

Kujawsko-Pomorskim Programem Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej w 2020 roku objęci są palący papierosy mężczyźni między 65. a 74 rokiem życia, zamieszkali na terenie naszego województwa. Badanie przesiewowe USG jest bezinwazyjne i nie wiąże się z żadnymi powikłaniami dla zdrowia pacjenta. Pacjenci, u których badanie wykryje odcinek poszerzonej aorty będą kierowani na kolejne badania kontrolne lub do specjalisty chirurgii naczyniowej.

Badania są organizowane indywidualnie przez poszczególne placówki. Program zakłada przebadanie łącznie 800 osób. 

Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36115-w-pore-wykryc-tetniaka-6