REKLAMA

Władze miasta wraz z placówkami oświatowymi podejmują wiele zadań i projektów by ułatwić naukę uczniom.

Jednym z nich jest projekt „Bez słów”, który realizowany jest w Zespole Szkół nr 3, Szkole Podstawowej nr 5 i 20.

Ma on za zadanie wspierać komunikacje osób niemówiących. W ramach projektu realizowany był cykl szkoleń dla nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizowanie takich projektów jest bardzo potrzebne. Jak zapewnia Dyrektor ZS3 Ewa Fol, bardzo dużo dzieci nie mówi.Jednak ten fakt nie oznacza, że nie chcą nam one czegoś przekazać. Biorąc pod uwagę pojawiające się zakłócenia w procesie komunikacji należy takim dzieciom pomóc.

Wartość dofinansowania projektu to blisko 1,5 mln złotych. Jest on dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.