REKLAMA

9 lutego 2020 r. we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu: „Inicjuj z FIO 2.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizują: Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica.

Informacja o spotkaniu: https://cop.wloclawek.pl/2020/01/spotkania-informacyjne-inicjuj-z-fio-2-0/