REKLAMA

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES informuje o naborze uczestników projektu pn.: „Kariera zawodowa z sukcesem”, w którym zapewnia preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Celem Projektu jest Poprawa sytuacji zawodowej 55 osób(33K, 22K) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących z woj. kujawsko-pomorskiego poprzez realizację działań aktywizacji zawodowej w terminie do 30.06.2020r. 

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w terminie 01.01.2020 – 30.06.2020 i obejmuje następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe  wraz z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych Planów Działania, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe.

Grupą docelową projektu jest 55 osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących z województwa kujawsko-pomorskiego.

Pełna informacja o projekcie: http://www.sise.cba.pl/