REKLAMA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że do dnia 25 września br. osoby zainteresowane mogą skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego: prawnego i pedagogicznego.
W związku z sytuacją epidemiczną związana z COVID 19, porady specjalistów odbywają się nadal w formie teleporad.
Jednocześnie informujemy, że w miesiącu wrześniu realizowane są warsztaty socjoterapeutyczne we wszystkich włocławskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 054 423- 23-05.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że do dnia 25 września br. osoby zainteresowane mogą skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego: prawnego i pedagogicznego. 

W związku z sytuacją epidemiczną związana z COVID 19, porady specjalistów odbywają się nadal w formie teleporad.

Jednocześnie informujemy, że w miesiącu wrześniu realizowane są warsztaty socjoterapeutyczne we wszystkich włocławskich placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 054 423- 23-05.