REKLAMA

Wystartowały oficjalne konsultacje projektu strategii rozwoju województwa do roku 2030 – informuje serwis kujawsko-pomorskie.pl.

Projekt strategii, której tytuł brzmi: „Strategia przyspieszenia 2030+”, oprócz diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze wskazaniem aktualnych wyzwań i szans rozwojowych, zawiera wizję funkcjonowania województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku, cele i kierunki rozwoju, wykaz projektów kluczowych, założenia polityk rozwojowych w poszczególnych dziedzinach oraz wskazanie źródeł finansowania.

Wskazuje cele operacyjne, będące filarami przyspieszenia rozwoju. Są to: skuteczna edukacja; zdrowe, aktywne i zamożne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, dostępna przestrzeń i czyste środowisko, spójne i bezpieczne województwo.

Uwagi i wnioski do projektu nowej strategii można składać pisemnie, ustnie lub pocztą elektroniczną – do 3 września 2020.

Pełna informacja na ten temat, w tym projekt, szczegóły i pozostałe dokumenty: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36080-strategia-przyspieszenia-2030-to-dotyczy-kazdego-z-nas