REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do projektu edukacyjnego pod nazwą „Projekt z ZUS” skierowanego dla uczniów szkół podstawowych.

Celem Projektu jest uświadomienie młodym ludziom jaka rolę w życiu każdego człowieka pełnią ubezpieczenia społeczne. 

W trakcie realizacji Projektu uczniowie poznają podstawy obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki i prawa ubezpieczonych, płatników i świadczeniobiorców a także na jakie świadczenia mogą liczyć osoby ubezpieczone. Dzięki udziałowi w projekcie edukacyjnym młodzi ludzie nabywają kompetencje społeczne, takie jak komunikacja i współpraca w grupie, rozwijają swoją przedsiębiorczość i kreatywność.

Biorący udział w zajęciach mogą przystąpić do konkursu na najlepszą pracę wyjaśniającą, dlaczego ubezpieczenia są ważne, a w 2020 roku również nawiązujące do 85-lecia ZUS.

Pełna informacja na ten temat: https://www.zus.pl/edukacja/szkoly-podstawowe/projekt-z-zus