REKLAMA

25 listopada 2021 r. zostały zawarte umowy na przebudowę ulicy Żelazne Wody i ulicy Armii Krajowej. Obydwa zadania zrealizuje konsorcjum firm DROGTOM i LUX-DOM, wybrane w przetargu przeprowadzonym przez Urząd Miasta. Wartość brutto umowy na przebudowę ul. Żelazne Wody wynosi prawie 417 tys. złotych, natomiast umowa na przebudowę ul. Armii Krajowej opiewa na ok. 845 tys. zł.

Przebudowa ul. Żelazne Wody obejmie odcinek od ul. Żytniej do ul. Ostrowskiej, natomiast ul. Armii Krajowej ma być przebudowana na odcinku od ul. Żytniej do ul. Leśnej. Przy przejściach dla pieszych ma pojawić się powierzchnia ostrzegawcza z płytek z wypustkami koloru żółtego.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu na ul. Żelazne Wody i ul. Armii Krajowej, w oparciu o wykonany we własnym zakresie i własnym kosztem projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Termin realizacji obydwu zadań to 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.