Czemu warto tam wysłać dzieci?
REKLAMA

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg, którego przedmiotem jest przebudowa ul. Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja obejmuje rozbudowę ul. Żytniej pomiędzy skrzyżowaniami Barską a Łanową. Określony w specyfikacji zakres robót budowlanych to m.in.: budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowa miejsc postojowych i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przebudowa istniejących elementów drogowych w celu dostosowania do elementów projektowanych.

W ramach zadania przewidziano też budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę/przebudowę oświetlenia.

Za najkorzystniejszą w przetargu uznano ofertę złożoną przez Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” jako Lider Konsorcjum wraz z Partnerami Konsorcjum, którymi są: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Progres Andrzej Filipczak oraz Brzęczkowski Spółka z o.o.

Całkowita cena oferty brutto wynosi: 2 249 177, 61 zł.

Wykonawca będzie miał 7 miesięcy na realizację prac.