REKLAMA

Obrady odbędą się 10 grudnia 2019 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13.

W porządku obrad znalazło się m.in. przedstawienie informacji na temat stanu realizacji projektów i przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028: remontów przeprowadzanych  w ramach przedsięwzięcia 4.1.4  „Dotacje do remontu”; zadania związanego z przedsięwzięciem 3.1.2 „3 Maja woonerfem” oraz zbiorcza informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć ujętych do realizacji w ramach GPR za okres październik – grudzień 2019 rok.

Warto przypomnieć, że Gminny Program Rewitalizacji jest realizowany od 17 lipca 2018 r. Spośród 92 projektów przewidzianych do realizacji w okresie jego obowiązywania, w 2018 r. rozpoczęto realizację 17 projektów, które mają swoją kontynuację w kolejnych latach. W 2019 r. uruchomiono wdrażanie kolejnych 36 projektów.

Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,przed_nami_viii_posiedzenie_komitetu_rewitalizacji_,765.html