REKLAMA

Wydarzenie pod honorowym patronatem prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego odbędzie się 18 listopada 2021 r. w Centrum Kultury Browar B.

Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych to okazja do współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, które działają na terenie Włocławka lub na rzecz jego mieszkańców. Dzięki tej płaszczyźnie współpracy możliwe jest nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń, promocja dobrych przykładów, czy też upowszechnianie dobrych praktyk, ale również podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli włocławskich organizacji pozarządowych poprzez organizowane w ramach Forum warsztaty, porady, szkolenia oraz panele dyskusyjne.

Forum jest także cenną platformą porozumienia dla samych organizacji pozarządowych. Wykładowcy zapraszani na Forum to doświadczeni eksperci od lat zajmujący się problematyką III sektora, którzy doskonale znają szanse i trudności, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w codziennej rzeczywistości. Tematyka i zagadnienia omawiane na Forum są bardzo różnorodne niemniej jednak tak dobierane, aby w jak najszerszym stopniu korespondowały z oczekiwaniami włocławskiego sektora pozarządowego.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Pełna informacja na ten temat: https://cop.wloclawek.pl/2021/10/zapraszamy-na-wloclawskie-forum-organizacji-pozarzadowych-2/