REKLAMA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, po konsultacjach z dyrektorami przedszkoli publicznych i wnikliwej analizie potrzeb zapewnienia opieki dzieciom, Prezydent Miasta Włocławek podjął decyzję o funkcjonowaniu przedszkoli bez przerwy wakacyjnej. 

Ze względów bezpieczeństwa, chcąc uniknąć kontaktu dzieci z różnych przedszkoli pomiędzy sobą, placówki przedszkolne będą otwarte w lipcu i sierpniu 2020 tylko i wyłącznie dla dzieci zapisanych i uczęszczających do danego przedszkola. Organizacja pracy przedszkoli nie będzie obejmowała przedszkoli zastępczych, co oznacza, że opieka nad dziećmi będzie sprawowana tylko w przedszkolach macierzystych przez okres dwóch miesięcy.  

Dyrektorzy placówek zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej liczby kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi, a także dostosowania się do wytycznych i obostrzeń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.