REKLAMA

Dnia 27.10.2020 w godz. 08.00 – 16.00 stacja Bluszczowa we Włocławku ul. Bluszczowa – od Brzezinowej do Świetlanej, ul. Jaskółcza – od Michelińskej do Iglastej, ul. Michelińska – od Brzezinowej do Paprociej, ul. Paprocia, ul. Iglasta, ul. Krecia, ul. Jaworowa, ul. Trawiasta i przepompownia, ul. Świetlana 12, ul. Szpalerowa.

Szczegółowy harmonogram wyłączeń publikujemy: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/77/16182/przerwy-w-dostawie-pradu