REKLAMA

Dnia 03.03.2021 w godz. 08.30 do 11.00 stacja TORUŃSKA OŚWIETLENIE 6 obwód 300, Toruńska 169.

Dnia 04.03.2021 w godz. 20.00 do 21.00 stacja Kolanowszczyzna, Włocławek ulice Aleja Chopina, Kolanowszczyzna, Leśna, Okrężna, Wierzbowa.