REKLAMA

Do najbliższego poniedziałku, tj. 18 stycznia br. do godz. 10.00 można składać oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku w 2021 roku.”
Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w ramach zadania w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
Szczegółowe informacje o przetargu dostępne są pod adresem: http://bip.azk.wloclawek.pl/index.php?app=przetargi&nid=580&y=0&status=1 .