REKLAMA

Urząd Miasta ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja jest planowana przy ul. Lisek/Wysoka. W tej lokalizacji miałby powstać kompleks basenowy wraz z drogą dojazdową i parkingami.

Zaplanowano również montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych siłowni zewnętrznej, wykonanie boiska do piłki plażowej oraz placu zabaw.

Data otwarcia ofert w tym przetargu to 16.12.2019.