REKLAMA

Przedmiotem przetargu ogłoszonego przez miasto jest dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Węzłem Przesiadkowym zlokalizowanym przy ul. Okrzei we Włocławku.

W ramach zamówienia zostanie zrealizowany nie tylko System Zarządzania Węzłem Przesiadkowym, ale także System Informacji Pasażerskiej Węzła Przesiadkowego oraz System Monitoringu Wizyjnego.

Wszystko to w ramach zadania pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach BIT–CITY II – etap II.

Szczegóły tego postępowania: https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,66103,6cca7bcbaba1e3df189efbee2d454979.html