REKLAMA

W Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku trwają prace związane z realizacją projektu „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku “.

W ramach tworzenia nowych i adaptacji istniejących pomieszczeń na pracownie zawodowe z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, zburzone zostały podjazdy stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa. Obecnie budowane są od podstaw dwa nowe podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami (przy wejściu głównym i segmencie D ) spełniające wszelkie wymogi i normy bezpieczeństwa.
Wykonywane prace nie kolidują z pracą szkoły-wszystkie zajęcia odbywają się według planu.