REKLAMA

W ciągu 150 dni od daty podpisania umowy
z wyłonionym w przetargu wykonawcą – firmą GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda,
przy ul. Junackiej – Zakręt pojawi się nowe boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
W tym miejscu powstanie boisko do gry w piłkę nożną, z nawierzchnią z trawy
syntetycznej. W ramach zamówienia nastąpi też „przesunięcie” istniejącego w obecnym
obrysie boiska do piłki plażowej. Pojawią się nowe elementy małej architektury oraz
zieleń. Docelowo powstanie czynny, wyposażony i gotowy do użytkowania obiekt.
Umowa na realizację prac została zawarta 11 stycznia 2022 r.