REKLAMA

Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w ramach zadania: „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ulicy Kościelnej 2”.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie zagospodarowania terenu wokół filii biblioteki miejskiej, znajdującej się przy ul. Kościelnej 2 na osiedlu Michelin, polegające na dostawie i montażu urządzeń placu zabaw oraz obiektów małej architektury. Pojawi się też nowa zieleń: trawnik, drzewa i krzewy.

Najkorzystniejszą ofertę w tym przetargu złożyła firma ROYAL PLAY, z całkowitą ceną oferty brutto wynoszącą 336 800,00 zł.

Dokumentacja jest opublikowana: http://www.bip.um.wlocl.pl/dostawa-i-montaz-urzadzen-placu-zabaw-w-ramach-zadania-budowa-bibliotecznego-placu-zabaw-przy-ulicy-koscielnej-2/