REKLAMA

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg, którego przedmiotem jest budowa placu zabaw przy ul. Mostowej na Zawiślu.

Wykonawcą, którzy złożył najkorzystniejszą ofertę w tym postępowaniu, jest konsorcjum firm: Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz oraz BJM EQUIP Mariusz Śliwiński, za cenę brutto wynoszącą 471 854,57 zł.

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw, wykonanie nawierzchni pod plac, usytuowanie urządzeń zabawowych i urządzeń małej architektury oraz budowę oświetlenia terenu.

Wykonawca zadeklarował 130 dni na realizację prac.