REKLAMA

Przedmiotem ogłoszonego postępowania przetargowego jest m.in. budowa nowego pomostu cumowniczego dla 30 jednostek pływających wraz z punktami poboru wody, energii elektrycznej, slipu dla dużych jednostek pływających, a także rozbudowa drogi dojazdowej do nowych miejsc cumowniczych po koronie wału. Istniejący pomost cumowniczy posiada 14 miejsc – rozbudowa przystani obejmuje 30 nowych miejsc cumowniczych, co razem daje 44 stanowiska cumownicze w układzie docelowym.

Zgodnie ze specyfikacją przetargową, planuje się również zagospodarowanie działki, poprzez podzielenie jej na 3 strefy: strefę „Sail” (rozbudowa przystani w postaci budowy drugiego pływającego pomostu cumowniczego o analogicznych rozwiązaniach technicznych jak istniejący pomost pływający, ale o większej ilości miejsc cumowniczych), strefę „Welcome” (istniejące zagospodarowanie czyli bosmanat, parking oraz chodniki planuje się zaadaptować do współdziałania w ramach nowych funkcji), strefę „Enjoy” (w ramach strefy zaprojektowano: budynek szatni i sanitariatów, plac zabaw i siłownię terenową, a także urządzenia rekreacji wodnej).

Termin realizacji prac, wskazany w specyfikacji przetargowej, wynosi 260 dni.