REKLAMA

Znamy już wynik konsultacji z mieszkańcami włocławskiego Zawiśla. Przypomnijmy: konsultacje
zostały przeprowadzone 11 czerwca br., a ich celem było zebranie propozycji inwestycji
do zrealizowania na osiedlu Zawiśle.
Wynikało to z zapowiedzi Prezydenta Miasta Włocławek w ramach kampanii
profrekwencyjnej, zgodnie z którą mieszkańcy osiedla, które w wyborach prezydenckich
w Polsce w 2020 roku (zorganizowanych 28 czerwca 2020 roku) zanotuje najwyższą
frekwencję spośród włocławskich osiedli, zdecydują o przeznaczeniu 500 000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych) na wybrane zadanie lub zadania inwestycyjne na
terenie swojego osiedla.
Najwyższy wynik, tj. 67,61% uprawnionych do głosowania, zanotowało osiedle Zawiśle
(obwody głosowania nr 24, 25, 64) i to z mieszkańcami tego osiedla zorganizowane
zostało spotkanie konsultacyjne – zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu
sanitarnego – podczas którego zebrane zostały pomysły na inwestycje na osiedlu Zawiśle.
Podczas spotkania zgłoszone zostały dwie propozycje: pierwsza to siłownia zewnętrzna,
która miała powstać wzdłuż ulicy Grodzkiej na terenie należącym do Gminy Miasta
Włocławek między Zespołem Szkół nr 8 a ośrodkiem Zdrowia. Druga propozycja to
pomysł wybudowania pumptrack’a na działce miejskiej znajdującej się przy Zespole
Szkół nr 8.
Najpierw wnioskodawcy e-mailowo wyrazili zgodę na połączenie projektów. W toku
dalszych prac nad projektem, ze względu m.in. na ukształtowanie terenu i jego
klasyfikację, zaproponowano wnioskodawcom realizację projektu przy ul. Mostowej (w
sąsiedztwie linowego placu zabaw). Wnioskodawcom nową propozycję przedstawił
telefonicznie prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, a wnioskodawcy wyrazili zgodę
na tę zmianę.
Zgodnie z zapisami „Ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedla
Zawiśle”, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 203/2021 Prezydenta Miasta
Włocławek z dnia 21 maja 2021 r., „w przypadku, gdy zgłoszona lub dopuszczona do
głosowania zostanie tylko jedna propozycja, zostanie ona automatycznie wybrana do
realizacji, bez konieczności przeprowadzenia głosowania”.
Biorąc pod uwagę zgodę wnioskodawców zasadnym jest podjęcie decyzji o realizacji
jednego przedsięwzięcia, a mianowicie „Budowa pumptracka i elementów siłowni
zewnętrznej” przy ul. Mostowej.