REKLAMA

Został nim dotychczasowy rektor ds. Nauczania i Studentów dr. Robert Musiałkiewicz. Jest on absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. Ukończył studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym kontynuował naukę na studiach doktoranckich. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na podstawie dysertacji Pozycja prawna organizacji pożytku publicznego i źródła finansowania ich działalności.

Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego oraz dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w spółkach skarbu państwa. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą, zajmując się obsługą prawną instytucji publicznych i prywatnych, pracował również w organach spółek kapitałowych. W latach 2009-2012 w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK kierował projektami: SPIN – Spójność Przedsiębiorstw i Nauki oraz Programem Transferu Wiedzy NiP – Nauki i Praktyk, których celem było tworzenie warunków do transferu wiedzy z obszaru nauki do gospodarki. Musiałkiewicz pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku od 2012 roku. Za kandydaturą nowego rektora oddano 15 głosów. Przy braku głosów przeciwnych. Kadencja dr Musiałkiewicza potrwa 4 lata. Na stanowisku zastąpił dr Małgorzatę Legiędź–Gałuszkę.