REKLAMA

Do 12 października 2021r. pod adresem: https://wloclawek.konsultacjejst.pl/konsultacje/017c0cae-20cd-43c6-ac0c-a9b3439a3055 dostępna jest ankieta na temat Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego, do której wypełnienia serdecznie zapraszamy.

Zależy nam na tym, by mieszkańcy Włocławka wyrazili swoje zdanie i podzielili się uwagami, ale także propozycjami w kwestii procedury budżetu obywatelskiego. W ankiecie prosimy np. o opinię na temat podziału środków na projekty w poszczególnych kategoriach; pytamy czym mieszkańcy kierowali się przy wyborze projektu, na który oddali swój głos; jesteśmy też ciekawi, z iloma projektami poddanymi pod głosowanie włocławianie zapoznali się bardziej szczegółowo. To oczywiście jedynie część z kilkunastu ankietowych pytań, a udzielenie odpowiedzi zajmuje tylko chwilę.

Przypomnijmy: mieszkańcy Włocławka w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 roku mieli do dyspozycji 4 miliony złotych. W głosowaniu udział wzięło ponad 8 tysięcy włocławian. Do realizacji zakwalifikowano łącznie sześć projektów. Ponownie można było zagłosować w trzech kategoriach: ogólnomiejskiej, instytucjonalnej i zielonej.

Najwięcej, bo aż 26 projektów do wyboru było w kategorii ogólnomiejskiej. Oddano na nie łącznie 6.429 głosów. Zwyciężył projekt „Micheliński Park Rozrywki”, którego koszt oszacowano na 1 milion złotych. Głosowało na niego 1.485 osób. Do realizacji zakwalifikował się również projekt „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawiśla”, także za kwotę 1 miliona złotych. Projekt wybrały 903 osoby.

W kategorii instytucjonalnej mieszkańcy mogli wybierać spośród dziewięciu projektów. Oddano na nie łącznie 5616 ważnych głosów. Najwięcej ważnych głosów – 1.560 – zebrał projekt „Przyjazne Południe Przyszłości”, którego koszt oszacowano na kwotę 850 tysięcy złotych. Do realizacji zakwalifikował się również projekt „Krasnalowy plac zabaw”, na kwotę 150 tysięcy złotych. Głosowało na niego 357 osób, wszystkie głosy były ważne.

W kategorii zielonej do głosowania zakwalifikowano cztery projekty. Oddano na nie łącznie 4.054 ważne głosy. Zwyciężył projekt „Park Południa”, na kwotę 700 tysięcy złotych. Oddano na niego 1.685 ważnych głosów. Do realizacji zakwalifikował się również projekt „Rewitalizacja skweru przy Placu Staszica”, na kwotę 300 tysięcy złotych, który zdobył 1.480 ważnych głosów.

Szczegółowe wyniki Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 można sprawdzić na stronie: https://bip.um.wlocl.pl/wyniki-glosowania-wloclawski-budzet-obywatelski-2022/