REKLAMA

„Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca (w godz. 15-17:00) w okresie od sierpnia do grudnia 2020 r. odbywać się będą dyżury Radnych Rady Miasta.

Dyżury odbywają się w ramach projektu 1.3.3.2. Jestem twoim radnym Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Pierwszy z dyżurów odbędzie się 5 sierpnia 2020 r.. Tego dnia w „Śródmieście Cafe” z mieszkańcami spotkają się radni: Mariola Gawłowska i Andrzej Gołębieski.

Harmonogram dalszych dyżurów jest dostępny pod adresem: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,przyjdz_na_dyzur_radnych_rady_miasta_w_srodmiescie_cafe__,929.html