REKLAMA

Włocławska Rada Seniorów zorganizowała wizytę studyjną z udziałem Grudziądzkiej Rady Seniora. Spotkanie, które odbyło się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, z pewnością zaowocuje dalszą współpracą, a wymiana doświadczeń przyczyni się do rozwoju i dalszej kreatywnej działalności.

Ważną częścią wizyty była prezentacja na temat polityki senioralnej prowadzonej w naszym mieście- tj. realizowanych programów na rzecz seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami , którą omówiła Agnieszka Chmielewska- Zastępca Dyrektora MOPR i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Włocławek ds Osób Niepełnosprawnych.

Wśród zaproszonych gości była Bożena Sałacińska – Członkini Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów i Bydgoskiej Rady Seniorów- omówiła ona programy senioralne oraz działalność obu podmiotów.

Pełna informacja na ten temat: https://cop.wloclawek.pl/2022/07/wloclawska-rada-semiora/