REKLAMA

Urząd Miasta ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących rozbudowy dróg publicznych w zakresie budowy ścieżek rowerowych.

Przetarg podzielony jest na cztery zadania.

Zadanie nr 1 to zaprojektowanie budowy tunelu na ulicy Wysokiej oraz dróg rowerowych w ciągu ulicy Wysokiej, Lisek oraz Mechaników. Zadanie nr 2 dotyczy stworzenia dokumentacji budowy dróg rowerowych w ciągu ulicy Kaliskiej, Robotniczej oraz Zbiegniewskiej.
Zadanie nr 3 obejmuje zaprojektowanie budowy dróg rowerowych w ciągu ulicy Barskiej, Ptasiej, Brackiej, Kazimierza Górskiego, Zielnej oraz Alei Kazimierza Wielkiego. Zadanie nr 4 to zaprojektowanie budowy drogi rowerowej od ronda ks. Jerzego Popiełuszki do przystani na rzece Wiśle przy ulicy Płockiej.

Termin otwarcia ofert w tym przetargu został ustalony na 4 listopada 2021 r. Zgodnie ze specyfikacją, dokumentacje projektowo – kosztorysowe miałyby powstać w ciągu dwustu dni od daty zawarcia umowy.

Szczegóły tego przetargu: https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,62770,9d4e5ea4418508b6a23445e3089f4898.html