REKLAMA

Został ogłoszony przetarg w tej sprawie. Przedmiotem zamówienia jest zakup 77 komputerów stacjonarnych typu All in One (komputer wbudowany w monitor).

Data otwarcia ofert w tym postępowaniu to 14.08.2020. Zgodnie ze specyfikacją, wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.

Zamówienie jest sfinansowane w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej” oraz jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.