REKLAMA

Zostały wybrane i ogłoszone najkorzystniejsze oferty złożone w otwartym
konkursie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2021, przez organizacje pozarządowe i

podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy
zastępczej.
Beneficjentami konkursu są: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we
Włocławku – kwota dotacji 78 900,00 zł; Świetlica „Oratorium” – kwota dotacji 80
960,00 zł; Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we
Włocławku – kwota dotacji 90 140,00 zł.
Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Włocławka z dnia 04 marca 2021 r. w sprawie
wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert, jest dostępna:


https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-752021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-04-
marca-2021-r-w-sprawie-wyboru-i-ogloszenia-najkorzystniejszych-ofert-zlozonych-w-
otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-polegajace/