REKLAMA

Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku w dniach 01.03.2019 – 14.03.2019 prowadzi rekrutację osób do projektu socjalnego pn. „Pomocna dłoń”.

Projekt skierowany jest do rodziców oraz opiekunów osób niepełnosprawnych (mieszkańców miasta Włocławek) sprawujących codzienną opieką nad osobami zależnymi. Adresatami projektu w pierwszej kolejności będą rodzice niepełnosprawnych dzieci oraz opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczoną niepełnosprawnością łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania i jakości życia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz udzielenie wsparcia społecznego poprzez spotkania z wykwalifikowaną kadrą specjalistów.

W ramach projektu zostanie utworzona dziesięcioosobowa grupa wsparcia dla której planowane są spotkania/warsztaty ze specjalistami, m.in. z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, kuratorem sądowym, dietetykiem, muzykoterapeutą, ratownikiem medycznym –

Realizacja projektu zaplanowana jest w terminie: 15.03.2019 – 15.06.2019r.

Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2208