REKLAMA

Lustra wytwarzane są ręcznie w tradycyjnych technikach szklarskich i pozłotniczych,
będących zarówno bazą jak również obszarem nowych interpretacji oraz
poszukiwań. To, co stanowi równie ważny element tej pracy to swoboda kreacji

 • proces twórczy decydujący o indywidualnym charakterze każdego z luster.
  Ekspozycja skupia się na przedstawieniu luster jako obiektów wykraczających poza
  sferę codziennej użytkowości. Lustro może nie tylko przedstawiać obraz odbity nas
  samych czy też optycznie powiększyć przestrzeń, w której się znajduje. Może także
  nadać wnętrzu osobowość, a dla odbiorcy może stać się źródłem kreatywnego i
  nieoczywistego myślenia o przedmiocie jako takim. Może pozwolić na obserwację
  obrazu w nim odbitego w sposób mniej oczywisty, bardziej niecodzienny.
  Celem wystawy jest także podkreślenie wagi autorefleksji, zaakcentowanie potrzeby
  tego doświadczenia w dzisiejszym świecie, a lustro wydaje się być najlepszym
  „narzędziem”.
  REFLEKSY – jnie od początku do końca. Przychodzimy do siebie z zewnątrz
  ostrożnie spoglądając w lustro zatrzymując ten pierwszy odbity obraz.
  Artyści należą do stowarzyszenia Nów. Nowe Rzemiosło.

Pracownia prowadzona jest przez Beatę Ludwin i Łukasza Wołka. Działają od 2020
roku w Toruniu. Pracują wspólnie już od jakiegoś czasu, studiowali na Wydziale
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Beata – konserwację dzieł sztuki, Łukasz – rzeźbę.
Różnorodne doświadczenia z zakresu działań wizualnych oraz projektowych dały
początek ich wspólnej pracy. Łączą wspólne zainteresowania i różne wrażliwości.
Obserwują, słuchają, rozmawiają. Pracują razem ścierając się twórczo. Tak powstają
ich lustra – autorsko zaprojektowane i indywidualne opracowane, a przez to
niepowtarzalne i unikatowe.