REKLAMA

W listopadzie 2019 roku w Zespole Szkół nr 3 ruszył Pilotażowy Program „Rehabilitacja 25 plus”, finansowany ze środków PFRON. 

W ramach przedsięwzięcia w Ośrodku Wsparcia 25 plus programem została objęta grupa absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Zespołów Rewalidacyjno – Wychowawczych. Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań, zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. 

W ramach wsparcia prowadzone są między innymi zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, Trening Umiejętności Społecznych, rehabilitacja ruchowa, hortiterapia, dogoterapia, felinoterapia, zajęcia aktywizujące zawodowo, wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne. 

Program będzie realizowany do końca roku szkolnego 2019/2020.

Informacja jest opublikowana: https://www.zs3wek.pl/7-zespol-szkol-nr-3/2176-rehabilitacja-25-plus