REKLAMA

Spółka PEJOT Jakub Piotrowski sporządzi dokumentację kosztorysową i wykonawczą. W skład opracowania wejdzie m.in. inwentaryzacja stanu i zakresu uszkodzeń.

Przewidywany zakres robót remontowych obejmuje sfrezowanie nawierzchni na długości 974 m, reprofilację płyty, wymianę dylatacji, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej, ułożenie nowej izolacji i nowych warstw nawierzchni.

Czas na sporządzenie dokumentacji wyniesie 45 dni od daty podpisania umowy.

Szczegóły tego postępowania: https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,114478,7d4257317bab6b776c182c6a2cfb7b0a.html