REKLAMA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że Hufiec ZHP we Włocławku rozpoczyna rekrutacje do Projektu „Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny”.

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren rewitalizacji miasta – Śródmieście oraz ich rodziców.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie do siedziby Hufca ZHP we Włocławku ul. Szpitalna w każdy wtorek od godz. 17.30 do 19.00, środę, czwartek i piątek od godz. 9.30 do 12.30.

Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2214