REKLAMA

Gmina Miasto Włocławek prowadzi pierwszy etap rekrutacji do projektu “Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”. Celem procedury jest wyłonienie ośmiu osób, które zostaną przygotowane do pełnienia funkcji Latarnika. Sześć z nich będzie sprawować tę funkcję w ramach projektu w 2022 roku.

Latarnicy współpracować będą m.in. z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Policją, Powiatowym Urzędem Pracy. Problemy będą diagnozowane poprzez pracę w terenie z mieszkańcami i rozmowy. Kolejnym etapem będzie wypracowanie najlepszych rozwiązań i ukierunkowanie pomocy.

Nabór kandydatur jest prowadzony do 27 września 2021 r. do godz. 12.00. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie do Urzędu Miasta Włocławek (Wydział Rewitalizacji lub Biuro Obsługi Mieszkańców).

Informacja o rekrutacji oraz formularze dokumentów: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/info,projekty_,141.html