REKLAMA

Wczoraj we wszystkich szkołach średnich o godzinie 12:00 zostały ogłoszone listy osób przyjętych do danej placówki oświatowej. Był to pełen napięcia okres dla wszystkich uczniów. Ten rok był szczególny, jeśli chodzi o przyjmowanie uczniów do szkół, ponieważ po reformie oświaty i likwidacji szkół gimnazjalnych w minionym roku szkolnym ostatnie już klasy gimnazjalne składały podania o przyjęcie do szkół średnich, jednocześnie takie podania składali uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, co dało podwojoną liczbę uczniów ubiegających się o miejsca w szkołach. Każda ze szkół otworzyła tak wiele klas, na ile pozwoliło miejsce w danym budynku.

W I Liceum we Włocławku zostało utworzone 8 klas pierwszych (4 oddziały dla uczniów po gimnazjum i 4 oddziały dla osób po szkole podstawowej). W II Liceum im. Mikołaja Kopernika 10 klas (po 5 oddziałów dla szkół podstawowych i gimnazjalnych), natomiast w III Liceum im. Marii Konopnickiej utworzono, aż 12 klas (po 6 oddziałów dla uczniów szkół gimnazjalnych i 6 dla uczniów szkół podstawowych).

Wywieszanie list osób przyjętych do LZK

-Mamy więcej kandydatów niż jesteśmy w stanie przyjąć do naszej szkoły. Z jednej strony nas to bardzo cieszy, ale z drugiej strony przykro nam jest, że nie możemy wszystkich przyjąć, którzy wymarzyli sobie naszą szkołę, jako swoją przyszłą szkołę. Utworzyliśmy 8 klas, czyli tyle ile zaplanowaliśmy. […] Gdybyśmy to razem zsumowali, to te 8 klas to są 3 klasy matematyczno- fizyczne, każda po 30 osób, 3 klasy biologiczno – chemiczne i dwie klasy społeczno – prawne. – mówi Małgorzata Bisaga – dyrektor Liceum Ziemi Kujawskiej.

To były pełne emocji chwile dla uczniów i ich rodziców.

Młodzież mogła ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech szkół, a w każdej z nich do dowolnej liczby klas. Jak wiadomo uczniowie, którzy jako szkołę pierwszego wyboru wybrali I LO i nie udało im się zakwalifikować do tej szkoły, od razu odbierali w sekretariacie swoje świadectwa i zanosili do szkół, do których zostali przyjęci.

W II LO sytuacja wyglądała już nieco bardziej skomplikowanie. Wielu absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych po umieszczeniu „Kopernika” na pierwszym miejscu na liście wybranych szkół i dostaniu się do szkoły, musiało usłyszeć w ostatniej chwili przykrą wiadomość, ponieważ stracili te miejsca ze względu na osoby, które nie dostały się do innych szkół, a jednak uzyskały w rekrutacji kilka punktów więcej.

-Zostało utworzone 10 klas, 5 po szkole podstawowej i 5 po gimnazjum. Nie ma już ani jednego wolnego miejsca. W każdej klasie mamy po 30 osób. 300 osób zostało przyjęte do naszej szkoły. Ile osób się ubiegało? Ciekawostką jest, że ubiegało się mniej osób. Do nas przeszły też dzieciaki, które się nie dostały do LMK, czy LZK, bo te klasy, w szczególności biol-chemy były oblegane. I te dzieciaki wyparły naszą młodzież, która tu jako szkołę pierwszego wyboru sobie wybrała i ta nasza młodzież spadła do innych szkół, a do nas przyszły dzieciaki, które były gdzieś tam nadwyżką. Więc jest bardzo dużo osób, które bardzo chciały chodzić do naszej szkoły, ale się nie dostały, a na liście zakwalifikowanych uczniów mam uczniów, którzy nas wpisali jako szkołę drugiego wyboru. – mówi dyrektor II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku – Małgorzata Ćwikowska. – To punkty decydowały, więc jeśli ktoś miał nawet 2 punkty więcej, wypierał innego ucznia, który wybrał naszą szkołę jako tą pierwszego wyboru, przez co ci uczniowie zostali przerzuceni do innych szkół, a nawet zdarzało się, że całkiem wypadali z systemu.

Jak się dowiedzieliśmy, łącznie prawie 90 uczniów zostało wypartych w II LO przez tych, którzy nie dostali się do innych szkół.
Wczoraj jeszcze uczniowie, którym nie udało się podczas pierwszej rekrutacji w danej szkole, składali podania o ponowne rozpatrzenie. W każdej klasie w tym roku może znajdować się maksymalnie 30 osób.

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek na rok szkolny 2019/2020,uwzględniając podwójny rocznik wynikający z reformy systemu oświaty, zaplanowano 110 oddziałów, w tym 8 integracyjnych, w których przygotowano 3180 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.
Po analizie potrzeb rodziców i uczniów posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego dodatkowo utworzono 4 oddziały integracyjne w następujących szkołach:

  • III Liceum Ogólnokształcące – 2 oddziały integracyjne po szkole podstawowej;
  • IV Liceum Ogólnokształcące – 1 oddział integracyjny po szkole podstawowej;
  • Zespół Szkół Ekonomicznych – Technikum nr 3 – 1 oddział po gimnazjum.

Jak z nadesłanej przez Urząd Miasta informacji wynika w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, nie zostało wiele wolnych miejsc.

W IV LO im. K.K. Baczyńskiego zostało 6 wolnych miejsc dla uczniów po gimnazjum.

Zespół Szkół Budowlanych dysponował jeszcze łącznie 20 miejscami dla gimnazjalistów oraz 24 dla uczniów po szkołach podstawowych;

Zespół Szkół Chemicznych- 23 dla gimnazjalistów i 26 dla uczniów po szkołach podstawowych;

Zespół Szkół Ekonomicznych- 8 dla uczniów po szkołach podstawowych;

Zespół Szkół Elektrycznych- 3 dla gimnazjalistów oraz 4 dla uczniów po szkołach podstawowych;

Zespół Szkół Samochodowych – 17 dla gimnazjalistów, 24 dla uczniów po szkołach podstawowych;

Zespół Szkół Technicznych – 17 dla gimnazjalistów, 16 dla uczniów po szkołach podstawowych.

Z informacji uzyskanych z Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta wynika, że aż 167 osób nie zostało zakwalifikowanych do żadnej szkoły, którą mieli na liście (91 gimnazjalistów i 76 uczniów szkoły podstawowej). Te osoby mogą jeszcze złożyć papiery do placówek, w których pozostały wolne miejsca (na podbudowie gimnazjum liczba wolnych jeszcze miejsc wynosi 90, natomiast na podbudowie szkoły podstawowej tych miejsc jest 113). Jak zapewnia Wydział Edukacji UM: „Uwzględniliśmy podwójny rocznik i otworzyliśmy tyle oddziałów, aby każdy uczeń znalazł dla siebie miejsce. Jak widać liczba wolnych miejsc, które pozostały jest większa niż liczba uczniów niezakwalifikowanych”.

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do poszczególnych placówek, mają teraz czas do 15 lipca do godziny 15:00, aby podjąć ostateczną decyzję, czy chcą uczęszczać do szkoły, do której się dostali.

Martyna Drzewiecka

no images were found

fot. Martyna Drzewiecka