REKLAMA

Do 28 lutego nabór wniosków „Inwestycja z klasą”, „Remont krok po kroku”, „Witryna +” oraz „Historia się opłaca” – to cztery zakresy, w ramach których właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji mogą starać się o dotacje na remont lub przebudowę oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie budynków. 

Program miejskich dotacji jest jednym z narzędzi wspierających proces odnowienia nieruchomości prywatnych znajdujących się w najstarszej części Włocławka. W 2019 na ten cel przeznaczono blisko 836 tys. zł, dzięki czemu przeprowadzono prace w 6 nieruchomościach. Do rozdysponowania w 2020 roku zarezerwowano kwotę 1,5 mln zł.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie do 28 lutego 2020 roku w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w Biurze Obsługi Mieszkańców, na stanowisku Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.