REKLAMA

Najbardziej zaangażowane, rzetelne, ofiarne i twórcze osoby działające w zakresie pomocy społecznej odebrały Stalowe Anioły – doroczne nagrody zarządu województwa.

Celem konkursu jest promocja najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw w tej dziedzinie, nowatorskiego podejścia oraz rzetelności i ofiarności pracowników i
wolontariuszy placówek i programów opieki społecznej. Kandydatury mogły zgłaszać
organy administracji publicznej, instytucje pomocowe, organizacje pozarządowe,
kościoły i związki wyznaniowe; mogli je także wskazywać laureaci wszystkich
poprzednich edycji konkursu.
W roku 2019 przyznano trzynaście nagród: dziesięć indywidualnych i trzy zbiorowe oraz trzy wyróżnienia.
W gronie laureatów są obecne: Barbara Lewandowska – prezes Fundacji Humanitarnej we Włocławku i siostra Dominika Agnieszka Uściłowicz – kierownik Schroniska Caritas im. św. Brata Alberta dla bezdomnych kobiet i mężczyzn we Włocławku.