REKLAMA

Od dnia 17 lipca 2018 roku, w którym Rada Miasta Włocławek przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR) rozpoczął się proces realizacji zaplanowanych w nim działań, czyli 63 przedsięwzięć, w tym 92 projektów, których celem jest ożywienie Śródmieścia. 

W 2018 roku, zgodnie z GPR, rozpoczęto realizację 15 projektów, natomiast kolejne 2 projekty oczekują na ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji i możliwość uzyskania dotacji. Wszystkie z rozpoczętych projektów będą kontynuowane w kolejnych latach.

Na 2019 rok zaplanowano do wdrożenia 36 projektów.

Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,trwa_realizacja_gminnego_programu_rewitalizacji_miasta_wloclawek_na_lata__,412.html