REKLAMA

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku informuje, że do 22 marca 2019 będą odbywały się prace związane z rozbiórką budynku na ul. Warszawskiej.

Na czas prowadzenia robót mogą występować utrudnienia. Został wygrodzony chodnik ze względu na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Prosimy o rozwagę i dostosowanie się do wprowadzonego tymczasowego oznakowania na drodze.