REKLAMA

Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie ofertowe na przeprojektowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”.

Planowane przeprojektowanie ma obejmować m.in. zmianę skrzyżowań zwykłych na skrzyżowania typu rondo czy zmianę konstrukcji drogi i wykorzystanie istniejącej jezdni jako podbudowy. Dodatkowo mają powstać m.in. projekty małych skwerów, elementów małej architektury, mebli miejskich. To tylko niektóre z wytycznych specyfikacji.

Rekomendowanym wykonawcą jest MBZ Andler, Tomczak z ceną wynoszącą 132 840,00 zł. Termin sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej został określony na 30 listopada 2019 roku.