REKLAMA

Informacja pochodzi z UM.

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na rozbudowę skateparku przy ul. Wysokiej 12, w bezpośrednim sąsiedztwie Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego.

Prace budowlane polegać będą na rozbudowie istniejącego skateparku o nawierzchni betonowej, budowie chodnika i zagospodarowaniu zielenią terenu przyległego. Pojawią się też nowe elementy małej architektury i zostaną zamontowane kamery monitoringu.

Zadanie zrealizuje BULLAIT Andrzej Ciuchta z Elbląga, za całkowitą cenę oferty brutto wynoszącą 1 078 710,00 zł.

Zdjęcie pochodzi ze strony OSiR.