REKLAMA

Umowa z wykonawcą prac na ul. Kraszewskiego podpisana Urząd Miasta zawarł
umowę z wykonawcą rozbudowy ulicy Kraszewskiego. Zadanie zrealizuje konsorcjum
firm: PPUH „LUX-DOM” oraz Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z
o.o.
Rozbudowa ulicy Kraszewskiego obejmie odcinek od ulicy Traugutta do ulicy Okrężnej,
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres zadania obejmuje między innymi:
budowę/rozbudowę jezdni, budowę skrzyżowania skanalizowanego typu rondo, budowę
miejsc parkingowych i chodników oraz drogi dla rowerów. Powstanie też sieć kanalizacji
deszczowej i oświetlenie uliczne.
Czas, jaki wykonawca zadeklarował na realizację prac, wynosi 5 miesięcy.