REKLAMA

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 28 lipca 2020 r. został ogłoszony nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest to otwarty nabór na dziewięciu kandydatów na członków Rady, a powodem ogłoszenia jest kończąca się kadencja obecnej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Organizacje mają prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka Rady. Kandydat musi być osobą pełnoletnią oraz być mieszkańcem miasta Włocławek, bądź działać w organizacjach pozarządowych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy zaadresowany na Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12 należy złożyć do urny podawczej wystawionej w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, bądź przesłać emailem na adres: zdrowie@um.wloclawek.pl lub cop.wloclawek@gmail.com  

Przedmiotowe Zarządzenie, w tym szczegółowe zasady naboru oraz formularz zgłoszeniowy, publikujemy pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2482020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-28-lipca-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-kandydatow-na-czlonkow-miejskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-we-wloclawku/