REKLAMA

Do 4 października 2021 r. trwa nabór wniosków konkursowych w pierwszej edycji konkursu na „Lokalny produkt”. Zgłoszony
do konkursu produkt lub usługa muszą być nowe, tj. wymyślone przez przedsiębiorców z
obszaru rewitalizacji, a jednocześnie związane z tradycją i kulturą miasta.
Kto może się zgłosić do konkursu na „Lokalny produkt”? Uczestnikami konkursu mogą
być przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu położonego w obszarze
rewitalizacji miasta Włocławek i prowadzą tam działalność gospodarczą. Konkurs
skierowany jest do między innymi właścicieli lub najemców punktów usługowych,
produkcyjnych i handlowych, w tym np. lokali gastronomicznych, rzemieślników,
rękodzielników i artystów.
Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda finansowa.
Wytyczne i opis procedury naboru zawarte są szczegółowo w Zarządzeniu nr 375/2021
Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu Konkursu na „Lokalny Produkt”, realizowanego w związku z Gminnym
Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028:
https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-3752021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-14-
wrzesnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-konkursu-na-lokalny-produkt-
realizowanego-w-zwiazku-z-gminnym-programem/