REKLAMA

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 28 stycznia 2019 r. zostały ustalone terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek.

Zgodnie z Zarządzeniem, w dniach od 1 do 8 marca rodzice mają czas na potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka. Od 11 do 22 marca będą trwały zapisy do przedszkoli. W dniach 25-29 marca będzie pracowała komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski.

Dnia 1 kwietnia nastąpi ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji, natomiast lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będzie znana 12 kwietnia.

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Włocławka w tej sprawie jest opublikowana: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-302019-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-28-stycznia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-s/  

Jeśli chodzi o terminy naboru do pierwszych klas szkół podstawowych, Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 23 stycznia 2019 r. zostały ustalone terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

Zgodnie z Zarządzeniem, w dniach od 1 do 8 marca przewidziano składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Od 11 do 22 marca będą trwały zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu danej szkoły. W dniach 25-29 marca będzie pracowała komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski.

1 kwietnia nastąpi ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji, natomiast lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły będzie znana 12 kwietnia.

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Włocławka w tej sprawie jest opublikowana: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-242019-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-23-stycznia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-sk/